Cloud Academy to:

 • nowoczesny
 • zintegrowany
 • kompleksowy

system zarządzania uczelnią stworzony przez Centrum Badań i Programowania WSB-NLU – specjalną jednostkę uczelni zajmującą się od ponad 20 lat realizacją najbardziej ambitnych projektów informatycznych dla edukacji i szkolnictwa wyższego oraz biznesu.


Punktem wyjściowym architektury systemu nie są procesy realizowane w uczelni ale student jako najważniejszy klient uczelni.

CloudA składa się z 7 modułów o bardzo szerokim zakresie funkcjonalnym. Z punktu widzenia studenta uczelni kluczowe są 3 z nich:

 • Strefa Studenta
 • Multitransmisja zajęć
 • Strefa Mobilna 

Zapewniają one możliwość łatwego i kompleksowego zarządzania każdym aspektem toku studiów oraz uczestnictwo w interaktywnych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu.


System CloudA posiada rekomendację Niezależnego Zrzeszenia Studentów jako najnowocześniejsze narzędzie zapewniające kompleksową i komfortową obsługę toku studiów.

CloudA dla studenta to:
 • Kompleksowe i komfortowe zarządzanie tokiem studiów, w tym wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, projekty, ewaluacja, forum ogólne i przedmiotowe, obsługa płatności, stypendiów, obsługa prac dyplomowych itd.;
 • Ograniczenie liczby wizyt w dziekanacie uczelni, m.in. dzięki elektronicznemu składaniu podań i wniosków;
 • Wielopłaszczyznowa komunikacja z wykładowcami i administracją i innymi studentami; 
 • Bieżące aktualności z życia uczelni,
 • Dostęp do kanałów social media bez konieczności ich otwierania w nowym oknie;
 • Powiadomienia push informujące na bieżąco o wszelkich nowych zdarzeniach dydaktycznych (np. zmiana terminu zajęć, nowa ocena, nowe zadanie przesłane przez wykładowcę itd).

CloudA to również rewolucja w nauczaniu na odległość:
 • Uczestnictwo w interaktywnych zajęciach na odległość dzięki modułowi multitransmisji zajęć;
 • Możliwość odtwarzania offline w dowolnej chwili już przeprowadzonych zajęć, co stanowi nieocenioną pomoc m.in. w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających udział online w zajęciach oraz w momencie pisania pracy dyplomowej. 

I to wszystko za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego:)

Moduł multitransmisji to największa innowacja systemu, dająca możliwość realizacji różnych form kształcenia na odległość w pełni interaktywnej formie. Ma on szerokie zastosowanie w realizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w WSB-NLU:

 • Studentom tradycyjnych studiów niestacjonarnych umożliwia uczestnictwo online we wszystkich wykładach;
 • Studentom studiów niestacjonarnych prowadzonych w modelu CloudA umożliwia uczestnictwo online we wszystkich zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach)

Multitransmisja zajęć to symultaniczny przekaz wielu strumieni danych, widocznych dla uczestników w osobnych oknach. Takimi strumieniami mogą być przykładowo:

 • Przekaz wideo z sali szkoleniowej, w tym również w technologii 360 stopni;
 • Widok pulpitu komputera wykładowcy;
 • Prezentacja wykładowcy;
 • Widok elektronicznego notatnika;
 • Widok tablicy multimedialnej itd.

W trakcie zajęć studenci mogą komunikować się z wykładowcą za pomocą czatu lub modułu komunikacji głosowej.


Dzięki powyższym funkcjonalnościom moduł multitransmisji zapewnia:

 • Możliwość korzystania w trakcie zajęć jednocześnie z wielu materiałów i pomocy dydaktycznych, co czyni zajęcia znacznie bardziej atrakcyjnymi
 • Pełną interakcję pomiędzy uczestnikami a prowadzącym w stopniu nieosiągalnym dla innych narzędzi kształcenia na odległość.

Dodatkowym atutem jest możliwość odtworzenia dowolnego wykładu w wersji offline (transmisje z przeprowadzonych wykładów są na bieżąco archiwizowane).Moduł multitransmisji umożliwia realizację każdego rodzaju zajęć, w tym ćwiczeń i zajęć warsztatowych, m.in. dzięki funkcji udostępniania pulpitu przez studentów. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe z każdego miejsca na świecie za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego, poprzez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację CloudA.

Studia w modelu CloudA są dedykowane dla osób, które są zainteresowane studiowaniem ale z różnych przyczyn nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia tradycyjne odbywające się na uczelni, czy to w formie stacjonarnej czy niestacjonarnej. Dotyczy to w szczególności:

 1. Osób przebywających za granicą
 2. Młodych rodziców pełniących obowiązki rodzicielskie
 3. Osób niepełnosprawnych

W modelu CloudA wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia itd.) odbywają się za pośrednictwem modułu multitransmisji. Zajęcia odbywają się analogicznie do studiów niestacjonarnych tj. jeden weekend (sobota i niedziela) raz na dwa tygodnie.

Student uczestniczy w zajęciach online za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, po zakończeniu danych zajęć ma możliwość ich ponownego odtwarzania dowolną ilość razy w dogodnym dla siebie momencie (wszystkie zajęcia są na bieżąco zarchiwizowane w systemie).

Uczestnicy studiów prowadzonych w systemie CloudA otrzymują ten sam dyplom co studenci tradycyjnych studiów niestacjonarnych.

W modelu CloudA możesz studiować na następujących kierunkach:
Rekrutacja

Biuro Rekrutacji ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz

Email: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Tel.: 18 44 99 102

Sekcja informatyczna

Centrum Pomocy Technicznej CloudA ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz

Email: clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel.: 18 44 99 139