Jest to największą innowacja systemu, która umożliwia prowadzenie w pełni interaktywnych zajęć na odległość. Interakcja jest zapewniona poprzez współistnienie trzech elementów:

  • Przekazu obrazu i dźwięku z sali zajęciowej;
  • Widoku pulpitu komputera prowadzącego, dzięki czemu wykładowca może wykorzystywać w trakcie zajęć zarówno prezentację widoczną wraz z przekazem wideo w jednym oknie jak i dodatkowe materiały (np. drugą prezentację, wykresy lub schematy), widoczne w drugim oknie (rozwiązanie szczególnie przydatne podczas ćwiczeń);

  • Modułu komunikacji głosowej oraz chatu, dzięki którym w trakcie zajęć każdy student  może na bieżąco zadawać prowadzącemu pytania oraz komunikować się z innymi uczestnikami.

Moduł multitransmisji zajęć jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym zarówno przez WSB-NLU jak i uczelnie partnerskie od przeszło dwóch lat i zarówno w opinii studentów jak i wykładowców stanowi zupełnie nową jakość w edukacji na odległość.