W tym pakiecie uczelnia otrzymuje możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności modułu multitransmisji danych w odniesieniu do danego kursu (przedmiotu), tj. następujących funkcji:

 • Elektronicznego dziennika obecności
 • Elektronicznego dziennika ocen
 • Syllabusa i materiałów dydaktycznych
 • Modułu testów i zadań
 • Forum grupy oraz spotkań
 • Modułu projektów
 • Odtwarzania kursów w trybie offline (bez limitu odtworzeń)

Pakiet obejmuje:

 • Koszt informatycznego przygotowania danego kursu (przedmiotu);
 • Dostęp do pełnej funkcjonalności modułu multitransmisji zajęć;
 • Hosting modułu na serwerach zewnętrznych;
 • Stały support Centrum Pomocy Technicznej CloudA.