W tym pakiecie uczelnia otrzymuje możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności następujących modułów:

  • Strefa Studenta
  • Strefa Wykładowcy

Pakiet obejmuje:

  • Dostęp do funkcjonalności 2 ww. modułów w zakresie kompleksowej obsługi procesu dydaktycznego;
  • Hosting systemu na serwerach CloudA;
  • Stały support Centrum Pomocy Technicznej CloudA