✔ Praca psychologa może być pasjonującym wyzwaniem, a przede wszystkim sposobem na spełnione i udane życie... być może Twoje życie?

✔ Stereotypowe wyobrażenia na temat zawodu psychologa stały się nieaktualne.

✔ Psychologia przenika do wszystkich sfer życia. Psychologowie są potrzebni nie tylko w poradniach i szkołach, ale także w wielu obszarach biznesu: mediach, marketingu, reklamie, polityce, PR, ZZL czy negocjacjach.

✔  Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

Zrozumiesz zachowania swoje i innych
Odkryjesz swój potencjał
Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka
Skorzystasz z własnej pracowni testów psychometrycznych
Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną
Poznasz tajniki pomocy psychologicznej, a także motywowania i negocjacji
Psychologia kliniczna i osobowości

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

W ramach specjalności zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Ponadto specjalność umożliwia rozwój umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Wybrane kursy specjalnościowe: Interwencja kryzysowa, Parcjalne deficyty rozwojowe, Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, Psychologia rewalidacji, Neuropsychologia, Seksualność: norma a patologia.

Psychologia organizacji i zarządzania

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

Gospodarka oparta na wiedzy, której najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny organizacji, stanowi najsilniej rozwijający się nurt w nowoczesnym zarządzaniu. Ukończenie tej specjalności doskonale wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy.

Wybrane przedmiotu specjalnościowe: Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Interwencja kryzysowa, Koncepcje zarządzania, Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Neuropsychologia, Zarządzanie projektami, Coaching i doradztwo indywidualne.

STUDIA STACJONARNE

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Absolwent otrzymuje dyplom studiów stacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (sobota, niedziela).

Wszystkie wykłady odbywają się na żywo w Nowym Sączu i są jednocześnie transmitowane i archiwizowane przy pomocy innowacyjnej platformy CloudA. Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem magistra akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Katalog przedmiotów

Pobierz katalog przedmiotów podstawowych i kierunkowych.

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach.

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 opłaty za języki obce są wliczone w czesne.

 

 

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami.

Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2018 r., na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. 

Pierwszą czynnością jest wypełnienie podania na wybrany kierunek i formę studiów