✔ Praca psychologa może być pasjonującym wyzwaniem, a przede wszystkim sposobem na spełnione i udane życie... być może Twoje życie?

✔ Stereotypowe wyobrażenia na temat zawodu psychologa stały się nieaktualne.

✔ Psychologia przenika do wszystkich sfer życia. Psychologowie są potrzebni nie tylko w poradniach i szkołach, ale także w wielu obszarach biznesu: mediach, marketingu, reklamie, polityce, PR, ZZL czy negocjacjach.

✔  Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

Zrozumiesz zachowania swoje i innych
Odkryjesz swój potencjał
Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka
Skorzystasz z własnej pracowni testów psychometrycznych
Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną
Poznasz tajniki pomocy psychologicznej, a także motywowania i negocjacji
Psychologia kliniczna i osobowości

Psychologia kliniczna i osobowości podejmuje szerokie spektrum problemów, jakie napotyka człowiek we współczesnym świecie (kryzysy, konflikty, stres, zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości itd.) oraz przygotowuje do samodzielnej pracy diagnostycznej i pomocy psychologicznej.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Psychologia organizacji i zarządzania

Gospodarka oparta na wiedzy, której najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny organizacji, stanowi najsilniej rozwijający się nurt w nowoczesnym zarządzaniu. Ukończenie tej specjalności doskonale wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (sobota, niedziela).

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Do podanych kwot na studiach stacjonarnych

I stopnia należy doliczyć opłatę za język obcy naliczaną w zależności od poziomu, na jaki kandydat został zakwalifikowany podczas testu językowego.

Sprawdź tabelę opłat za języki ... tutaj Na studiach niestacjonarnych opłata za język obcy wliczona jest w czesne.

Na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych studenci nie realizują kursów językowych. Opłata za dyplom amerykański BA - $1500, MBA - $2500 (opcjonalnie).

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami.

Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2018 r., na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. 

Pierwszą czynnością jest wypełnienie podania na wybrany kierunek i formę studiów