• Sprawdzanie planów studiów i harmonogramów;
 • Zarządzanie repozytoriami dydaktycznymi;
 • Zarządzanie grupą dydaktyczną i grupami seminaryjnymi;
 • Zarządzanie dziennikami ocen i obecności;
 • Dodawanie materiałów dydaktycznych w dowolnej formie;
 • Dodawanie i ocena zadań;
 • Tworzenie i ocena testów;
 • Statystyki aktywności studenta;
 • Zarządzanie komunikatami dla studenta;
 • Prowadzenie multistrumieniowych transmisji zajęć;
 • Elektroniczne przesyłanie protokołów;
 • Generowanie sylabusów na bazie KRK;
 • Ocena i recenzowanie prac dyplomowych;
 • Zarządzanie swoim profilem w CloudA;
 • Komunikowanie się ze studentami i pracownikami zalogowanymi do systemu;
 • Dostęp do aktualności, wydarzeń oraz biblioteki;
 • Dostęp do zarządzeń, regulaminów i opisów pozostałych pracowników uczelni.