Strefa Mobilna to dedykowana aplikacja mobilna CloudA dostępna dla systemów Android oraz iOS, która zapewnia studentom oraz pracownikom dydaktycznym dostęp za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego do najważniejszych funkcjonalności modułów „Strefa Studenta” oraz „Strefa Wykładowcy”, w tym:

  • Sprawdzanie aktualności na indywidualnej tablicy;
  • Sprawdzanie harmonogramów zajęć;
  • Wirtualny dziennik i wirtualny indeks;
  • Dostęp online i offline do multistrumieniowych transmisji video z zajęć;
  • Dostęp do materiałów dydaktycznych;
  • Przesyłanie zadań i prac zaliczeniowych;
  • Rozwiązywanie internetowych testów oraz wypełnianie ankiet;
  • Składanie online podań i wniosków do poszczególnych działów uczelni;
  • Obsługa płatności
  • Komunikacja z wykładowcami oraz studentami z danej grupy, specjalności lub kierunku;

Kolejną bardzo istotną funkcjonalnością aplikacji mobilnej CloudA jest system powiadomień push informujący studenta na bieżąco o wszelkich nowych zdarzeniach dydaktycznych (np. nowej ocenie, zmianie terminu zajęć, rozpatrzeniu podania itd.) bez konieczności logowania się do systemu.