Kompleksowe zarządzanie studiami przez studenta poprzez rozbudowaną, spersonalizowaną tablicę CloudA wzorowaną na Facebooku, w tym m.in.:

• Dostęp do bieżących aktualności z życia uczelni

• System powiadomień o nowych zdarzeniach dydaktycznych (nowa ocena, zmiana termin zajęć, nowe materiały itd.)

• Sprawdzanie planów, harmonogramów, sylabusów

• Wirtualny indeks i dziennik obecności

• Stały kontakt z wykładowcami i administracją uczelni

• Elektroniczne składanie podań i wniosków

• Wypełnianie i przesyłanie testów, zadań oraz ankiet

• Możliwość uczestnictwa w interaktywnych zajęciach zdalnych i ich odtwarzania offline dowolną ilość razy

• Zarządzanie płatnościami

• Tworzenie i przesyłanie prac dyplomowych