• Sprawdzanie planu studiów, sylabusów, harmonogramów zajęć itp.;
 • Dostęp do wirtualnego dziennika i wirtualnego indeksu (sprawdzanie ocen, obecności);

 • Dostęp online i offline do multistrumieniowych transmisji video z zajęć;

 • Dostęp do materiałów dydaktycznych;

 • Przesyłanie zadań i prac zaliczeniowych;

 • Dostęp do forum kursu umożliwiającego pracę grupową;

 • Rozwiązywanie internetowych testów oraz wypełnianie ankiet;

 • Składanie online podań i wniosków do poszczególnych działów uczelni;

 • Dostęp do modułu płatności oraz stypendiów;

 • Zarządzanie procesem tworzenia i oceny prac dyplomowych;

 • Dostęp do kanałów Social Media uczelni (wewnętrzna telewizja, pasek news);

 • Komunikacja z wykładowcami oraz studentami z danej grupy, specjalności lub kierunku;

 • Dostęp do regulaminów, zarządzeń oraz biblioteki.