Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!

✔ Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago.

✔ Zajęcia można realizować w trybie stacjonarnym (język polski i angielski), niestacjonarnym oraz online (tylko język polski).

✔ Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student traktowany jest jak partner.

✔ Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

Nauczysz się profesjonalnie planować i organizować
Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć
Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę
Nauka narzędzi informatycznych dla menedżerów
Synergia pomiędzy teorią i praktyką
Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach
Zarządzanie biznesem

Celem edukacji na tym poziomie jest zdobycie możliwie szerokiej wiedzy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim,

finansami, marketingiem, a także ekonomii - taka forma edukacji służy rozwojowi wszechstronnych

kompetencji i ma na celu przygotowanie studentów w każdym aspekcie ich przyszłej pracy menedżerskiej.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Biznes międzynarodowy

Istotą zajęć jest więc prezentacja teoretycznych i praktycznych podstaw międzynarodowych

stosunków gospodarczych oraz poznanie głównych tendencji występujących w gospodarce światowej

ze szczególnym uwzględnieniem: globalizacji gospodarki, procesów integracyjnych oraz konkurencyjności.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce

Absolwent specjalności uzyska wiedzę z zakresu zasad organizacji, planowania, kierowania i zarządzania

przedsiębiorstwami branży turystycznej i hotelarskiej,

ze szczególnym uwzględnieniem form i metod obsługi ruchu turystycznego. 

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Logistyka

Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby pracować w firmach logistycznych.

Gwarancją tego jest obecność praktyków logistyki na wykładach,

gdzie zapraszani są specjaliści międzynarodowi z Francji, Anglii i USA.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Specjalność  stwarza możliwości zdobycia wiedzy z zakresu kształtowania

marketingowej koncepcji rozwoju każdego przedsiębiorstwa

funkcjonującego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Programowanie aplikacji biznesowych

W czasie kursów zespół studentów zrealizuje zaawansowaną aplikację biznesową

pracując zgodnie z zasadami, które obowiązują w profesjonalnych zespołach programistycznych

największych firm wytwarzających oprogramowanie.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie Publiczne

Studenci tej specjalności poszerzają swoją wiedzę o współczesnym świecie,

zarówno o instytucjach jak i regułach władzy. Dowiadują się jak tworzyć dobrze funkcjonujące instytucje

by służyły ludziom, sprawnie wypełniały zadania publiczne i efektywnie gospodarowały powierzonymi im środkami.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Bankowość i doradztwo finansowe

Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami,

aby pracować w instytucjach doradztwa finansowego i małych oddziałach banków.

Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji są praktycy  którzy będą prowadzili połowę z oferowanych kursów.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Wydział w Tarnowie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego wydziału w Tarnowie.

Wydział prowadzi równeiż studia licencjackie na kierunku Zarządzanie.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Finanse i rachunkowość w biznesie

Proponowana specjalność w sposób znaczący wzbogaca dotychczasowy zasób wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne studentów z zakresu rachunkowości finansowej oraz zagadnień dotyczących zarządzania kosztami.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Absolwent otrzymuje dyplom studiów stacjonarnych z tytułem Licencjata akredytowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (sobota, niedziela)

Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem Licencjata akredytowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajęcia odbywają się wyłącznie  on-line (poznaj możliwości systemu CloudA) co dwa tygodnie w weekendy ( sobota, niedziela).

Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem Licencjata akredytowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach. Do podanych kwot na studiach stacjonarnych

I stopnia należy doliczyć opłatę za język obcy naliczaną w zależności od poziomu, na jaki kandydat został zakwalifikowany podczas testu językowego.

Sprawdź tabelę opłat za języki ... tutaj Na studiach niestacjonarnych opłata za język obcy wliczona jest w czesne.

Na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych studenci nie realizują kursów językowych. Opłata za dyplom amerykański BA - $1500, MBA - $2500 (opcjonalnie).

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami.

Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2018 r. , na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. 

Pierwszą czynnością jest wypełnienie podania na wybrany kierunek i formę studiów