Kompleksowa obsługę finansowa uczelni, w tym m.in.:

• Obsługa rachunkowa

• Zarządzanie wpłatami i należnościami studentów

• Tworzenie i zarządzanie projektami

• Możliwość budżetowania działalności jednostek, kierunków, specjalności

• Dostęp do Panelu Kanclerskiego

 

Panel Kanclerski to narzędzie do strategicznego i operacyjnego zarządzania uczelnią przez władze uczelni. Zapewnia stały dostęp do aktualizowanych na bieżąco zestawień, statystyk i analiz dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, w tym:

• Stały podgląd aktualnej liczby studentów i kandydatów

• Zestawienie wpłat oraz zaległości we wpłatach czesnego*

• Prognoza wpływów oraz kosztów*

• Kontrola poziomu realizacji pensum pracowników dydaktycznych*

• Podgląd operacji dodawania i modyfikacji umów w systemie

• Dodawanie tasków pracownikom uczelni i monitorowanie ich realizacji

• Organizacja telekonferencji i zebrań online

     * - dane w podziale na kierunki, rodzaje studiów, specjalności, języki itd.