• Pełna obsługa rachunkowo-księgowa uczelni, w tym zarządzanie wpłatami i należnościami studentów;
  • Tworzenie  różnego typu analiz, zestawień i raportów na podstawie danych zawartych w systemie;
  • Zarządzanie projektami.

Wybrane elementy Panelu Zarządzania Uczelnią:

  • Dostęp do rozbudowanego panelu zarządczego z profesjonalną analizą danych online dotyczących każdego aspektu działania uczelni;
  • Stały podgląd aktualnej liczby studentów, sumy wpłat oraz zaległości czesnego na każdym kierunku, formie i rodzaju studiów z dostępem do prognozy wpływów w danym roku akademickim;
  • Monitorowanie liczby kandydatów z podziałem na kierunek, formę, rodzaj, język itd.;
  • Dostęp do bieżącej analizy kosztów funkcjonowania danego kierunku, formy i rodzaju studiów;
  • Monitorowanie poziomu realizacji pensum pracowników dydaktycznych;
  • Podgląd operacji dodawania i modyfikacji umów w systemie;
  • Dodawanie tasków pracownikom uczelni i monitorowanie ich realizacji;
  • Organizacja zebrań online.