Obsługa kadrowa pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracji, w tym m.in.:

• Rejestr danych pracowników;

• Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi;

• Zarządzanie umowami;

• Obieg wniosków o umowę;

• Rozliczanie pensum pracowników dydaktycznych;

• Ocena pracowników.

• Urlopy i delegacje